CSM-Syd logo

Hvad arbejder vi med i CSM Syd – Frivilligsektion?

Vi er en åben og anonym rådgivning, der tilbyder forskellig hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, primært forestået af frivillig arbejdskraft.

Vi tilbyder rådgivning og vejledning til mennesker, der har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller seksuel krænkelse.

Vi tilbyder individuelle samtaler eller gruppeforløb.

Vi kan være dig behjælpelig med at afklare din situation - at du måske for første gang i dit liv tør fortælle din historie.

Vi er ikke behandlere, men er trænet i at vejlede og rådgive dig, så du får mulighed for at arbejde på at få et bedre liv.

Udover samtaler enten individuelt eller i grupper kan du også møde andre med samme baggrund som din. Vi har en ”åben stue”, hvor det er muligt at få dækket et eventuelt behov for noget socialt.

Vi tilbyder også socialfaglig bistand, forestået af vores socialrådgiver Anja Vinsten, som er ansat til at varetage denne funktion sammen med et korps af frivillige.

Vi kommer gerne ud som oplægsholdere for at fortælle om seksuelt misbrug, senfølger og forebyggelse. Det kan være på skoler og uddannelsesinstitutioner, samt personale- og frivilliggrupper på arbejdspladser, hvor det er relevant at få et udbygget kendskab til seksuelt misbrug og alle de eftervirkninger, der kan følge heraf.