CSM-Syd logo

Spørg advokaten

Vi har et samarbejde med advokat Andreas Brun ansat ved Ajour Advokater i Odense. Andreas tilbyder anonym, juridisk rådgivning. Rådgivningen er gratis!

Andreas Brun er uddannet advokat i 2000 og yder primært rådgivning indenfor områderne forsikrings- og erstatningsret samt strafferet. Andreas afholder endvidere foredragsvirksomhed indenfor erstatningsret.

Andreas er beneficeret advokat ved Retten i Odense samt Østre Landsret og har møderet for Højesteret.