CSM-Syd logo

Senfølger

Der kan være mange forskellige og alvorlige senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb som barn eller ung.
Barnet/den unge mister den sunde udvikling både i forhold til sig selv og verden omkring. Meget ofte med følelser af svigt, skam, skyld, at være forkert og anderledes,
hvilket meget ofte fører til isolation og afstandtagen fra en verden, der opleves som farlig og uforudsigelig.

Disse følelser dominerer også ind i det voksne liv. Det, som barn at have mistet tilliden til voksne og til verden i det hele taget, gør ofte, at den voksnes liv præges af mistro til mennesker og til, om livet i det hele taget kan være godt. Følelser af afmagt, skyld, skam og angst er almindelige følelsesmæssige reaktioner hos voksne.

Livet bliver ofte en kamp, hvor kaos hersker indeni, og hvor der bruges energi på udadtil at fremstå, som én, der har styr på det hele. Denne dobbelthed, hvor der er meget stor forskel på følelserne indeni og så det, der vises udadtil, er smertelig og et stort arbejde at holde på plads, og kan give angst for, hvornår omverdenen opdager, hvordan virkeligheden ser ud.

Der er altså tale om alvorlige forringelser af livskvaliteten og ofte ses problemer med:

 • Forholdet til egen krop
 • Forholdet til intimitet med det andet køn
 • Seksualitet og kærlighed
 • Manglende tillid
 • Skyld- og skamfølelse
 • Vrede
 • Koncentration
 • Fortrængning
 • Rastløshed
 • Mareridt og flashbacks
 • Søvn
 • Social isolation
 • Risikofyldt livsførelse i form af f.eks. misbrugsproblemer og selvskadende adfærd
 • Forhold til mad
 • At sætte grænser for sig selv
 • At mærke andres grænser
 • At holde fast (f.eks. i forhold til uddannelse/job)

Hvis du kan genkende nogle af de her beskrevne problemer, så tag kontakt til CSM Syd - Frivilligsektion. Vi er der for at hjælpe på vej mod bedre liv.