CSM-Syd logo

Hvad siger loven?

Socialstyrelsen - VISO
Har du brug for at vide noget om, hvad loven siger om seksuelle overgreb, er det en god ide at kontakte VISO, som er en landsdækkende specialrådgivning til borgere, kommuner og institutioner.

SISO
Drejer det sig om spørgsmål vedr. børn, kontakt da SISO, som er et videncenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn.

Socialt Udviklingscenter SUS
Link til Socialt Udviklingscenter SUS, som forklarer straffelovens bestemmelser om seksuelle overgreb. (NB! Linket åbner en pdf.)