CSM-Syd logo

Fakta om seksuelt misbrug

Et seksuelt overgreb er en seksuel handling, hvor den ene part ikke ønsker at deltage. Der bliver dermed tale om en krænkelse. Et seksuelt overgreb kan være en verbal krænkelse i form af seksualiseret sprog, eller det kan være krænkelser som beføling, at overvære sex mellem voksne, masturbation, oralt, genitalt eller analt samleje eller forsøg på det.

Incest er seksuelle overgreb begået overfor et barn/en ung af beslægtede voksne, stedforældre eller mellem søskende.
Andre former for seksuelle overgreb er, hvor en ikke beslægtet person bruger et barn/en ung til seksuelle aktiviteter.

Seksuelle overgreb kan forekomme en eller få gange, eller det kan finde sted mange gange over en årrække. Ofte føler barnet/den unge, at det på en eller anden måde er hans/hendes egen skyld. Sådan er virkeligheden ikke, for det er altid den voksne, der har det fulde ansvar for et seksuelt overgreb.

Omfanget af børn/unge der udsættes for seksuelle overgreb i dagens Danmark kendes ikke med sikkerhed.
Den nyeste danske undersøgelse, udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, er fra 2002 og er foretaget blandt godt og vel 6000 9. klasses elever.

Heraf havde 10 % været udsat for et seksuelt overgreb, når der tages udgangspunkt i Straffelovens definition af et overgreb.
Kun 2,8 % syntes selv, at de havde været udsat for et seksuelt overgreb før deres 15. år.

Det er altså vanskeligt helt at sige noget nøjagtigt om, hvor mange børn/unge der udsættes for overgreb.

Ovenstående tal tager ikke højde for de mørketal, som ofte vurderes at være høje, da området er omgærdet af trusler, tabu og manglende erkendelse af de faktiske hændelser og usikkerhed om, hvad der gør et seksuelt forhold til et overgreb.