CSM-Syd logo

Samarbejdspartnere

KFUM

CSM Syd – Frivilligsektion er siden 2010 drevet i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og arbejder i overensstemmelse med KFUM’s Sociale Arbejdes formålsparagraf.


CSM Syd - Behandlingssektion

CSM-Fyn har siden år 2000 haft en samarbejdsaftale med behandlingsinstitutionen CSM Syd – Behandlingssektion (tidligere Incest Center Fyn).


Samarbejdsaftalen indebærer at:

  • et formelt samarbejdsudvalg nedsættes, som mødes mindst 2 gange årligt
  • de to ledere mødes hver måned til gensidig orientering og udvikling af samarbejdet
  • CSM Syd - Behandlingssektion tilbyder supervision til de frivillige og til leder i CSM Syd - Frivilligsektion
  • de to centre henviser efter fastlagte rammer gensidigt til hinanden


Samarbejdet er ”kendt” under navnet "Fynsmodellen".


Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb

CSM Syd - Frivilligsektion er en del af et landsdækkende netværk på 15 meget forskellige støttecentre for seksuelt misbrugte, Landsorganisationen mod Seksuelle overgreb (LMSO), stiftet i 2009.


DOF Paarup Aftenskole

Vi samarbejder med DOF Paarup Aftenskole om kurser og foredrag. Samarbejdet blev etableret i 2009.