CSM-Syd logo

Vores målsætning

CSM Syd - Frivilligsektion drives i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og arbejder i overensstemmelse med KFUM’s Sociale Arbejdes formålsparagraf.

På det grundlag er CSM Syd - Frivilligsektions formål:

  • at støtte, vejlede og rådgive seksuelt krænkede over 18 år, de krænkedes pårørende samt fagpersoner, som møder problematikken i deres dagligdag.
  • at udfylde en social og netværksskabende rolle i forhold til seksuelt krænkede
  • at bekæmpe seksuelt misbrug ved at synliggøre og modarbejde forhold i samfundet, som legitimerer   og opretholder seksuelle overgreb mod børn
  • at søge at gøre det så let som muligt for krænkede at opsøge den rette hjælp
  • at deltage i den offentlige debat