CSM-Syd logo

Om CSM Syd – Frivilligsektion

Foreningen CSM-Fyn blev dannet i 1994 af en gruppe frivillige, der selv var seksuelt misbrugte.

Dels startede de selvhjælpsgrupper, og dels tog de første skridt til opbygning af et sted, hvor seksuelt misbrugte og voldtægtsofre over 15 år og deres pårørende anonymt kunne søge rådgivning, hjælp og støtte.

Stedet er gennem årene vokset og består nu af en ansat leder, en ansat socialrådgiver og en række dygtige og kvalificerede frivillige til at forestå rådgivning, til at varetage opgaverne i vores værested og i udadrettede aktiviteter for at bekæmpe seksuelt misbrug.

CSM-Fyn fik i 2009 tildelt Odense Kommunes Ildsjælepris, hvilket var en stor og glædelig anerkendelse af vores arbejde.

I 2010 blev CSM-Fyn omdannet fra en forening til en selvejende institution.

I 2013 har CSM-Fyn skiftet navn til CSM Syd – Frivilligsektion og udgør fra 2013 sammen med behandlingsinstitutionen CSM Syd – Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn) et af i alt 3 regionale centre, som skal sikre borgere med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen behandling, støtte og rådgivning.