CSM-Syd logo

Centeret har fået nyt navn

Vi har skiftet navn til CSM Syd – Frivilligsektion. Det er sket i forbindelse med, at vi pr. 1.1.2013 er gået ind i en tre-årig projektperiode, hvor vi sammen med CSM Syd – Behandlingssektion, tidligere Incest Center Fyn, tilsammen er blevet det ene af tre regionale centre, der tilsammen skal dække hele landet. Vores optageområde er region Syddanmark.

Fra d. 1. august 2013 får de to selvejende institutioner Incest Center Fyn og Center for Seksuelt Misbrugte Fyn nyt fælles navn: Center for Seksuelt Misbrugte Syd.

Vi er fortsat to forskellige institutioner, opdelt i en frivilligsektion og en behandlings-sektion:

Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektion er en institution baseret primært på frivillig arbejdskraft. Rådgivning individuelt og i grupper, værestedsfunktion med forskellige aktiviteter, samt professionel rådgivning ved socialrådgiver.
Center for Seksuelt Misbrugte Syd - Behandlingssektion er en institution, hvor du kan få professionel rådgivning og behandling forestået af psykologer. www.csm-syd-behandling.dk
Overgrebscenter.dk er startet d. 1. april 2013 og hører under CSM Syd – Behandlingssektion. Overgrebscenter.dk er en telefon- og chatrådgivning, som er bemandet af en socialrådgiver og en psykolog. Der tilbydes gratis vejledning og rådgivning til mennesker mellem 18-30 år, der oplever følgevirkninger efter at have været udsat for psykisk og/eller fysisk vold eller groft omsorgssvigt i opvæksten. www.overgrebscenter.dk