CSM-Syd logo

Andre arrangementer

Synlighedsdagen

 

Synlighedsdagen er en årlig temadag for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Andre med interesse i emnet er også meget velkomne.

Seksuelt misbrug og måske især følgerne heraf er et stort tabu i samfundet men på denne dag er det muligt at møde og indgå i et fællesskab med ligestillede.

Temadagen afholdes i København, Odense, Århus, Aalborg, Aabenraa og Kolding. Målet er, at der bliver afholdt Synlighedsdag i alle større byer i Danmark. Det foregår altid i september og i København er det altid lørdag i uge 38.

Emnerne på Synlighedsdagen spænder vidt men fælles er, at de handler om, hvordan man som voksen lever med senfølgerne af fortidens overgreb. Oplægsholderne er mennesker, der fortæller en del af deres personlige historie samt professionelle, der belyser emnet ud fra deres faglige viden. Hvert år inviteres også mennesker, der har faglig interesse i emnet samt studerende indenfor relevante uddannelser.

Synlighedsdagen er et offentligt, åbent arrangement. Alle interesserede over 18 år kan deltage. Det kræver ikke medlemskab og arrangementet er gratis.

Synlighedsdagen i Odense 2016 - AFHOLDT for 2016.

Temaeftermiddag om HÅB
Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 13.00-16.15

Emil Aarestrup Auditoriet
Odense Universitetshospital
Hovedindgang
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C 

Kl. 13.00 - 13.10   

Velkomst og åbningstale
Ved konferencier Birgit Madsen, leder af CSM Syd – Frivilligsektion Region Syddanmark

Kl. 13.10 - 14.10   Traumer, håb og behandling:
Ursula Fürstenwald, aut.psykolog, specialist i psykotraumatologi og -terapi, præsenterer konsekvenserne af barndomstraumer for vores krop, sind og relationer. Hun vil ligeledes præsentere en behandlingsmetode, Somatic Experiencing, udviklet af Dr. Peter A. Levine, som bearbejder traumer med en kropslig indfaldsvinkel.
Kl. 14.10 - 14.25   Spørgsmål til Ursula Fürstenwald
Kl. 14.25 - 14.45   Pause
Kl. 14.45 - 15.45   En helende relation:
Psykologen Janni Strandby og Birgitte Bovbjerg mødtes tilfældigt og på trods af mange udfordringer, etablerede de en stærk relation, der kunne bære både smerte og håb. Denne relation blev Birgittes vej frem mod et bedre liv efter en barndom fuld af voldsomme svigt og overgreb. Kom og hør, hvordan krydsfeltet mellem fagligt funderet terapi og et stærkt personligt engagement kan skabe heling af traumatiske skader.
Kl. 15.45 - 16.00   Spørgsmål til Janni Strandby og Birgitte Bovbjerg.
Kl. 16.00 - 16.15   Fælles spørgetid og afslutning
Kl. 16.15   Tak for i dag

Med forbehold for ændringer

Se mere på synlighedsdagen.dk samt på Synlighedensdagens Facebookside.